Nasza dzielnica
Kultura i sport
Jedzenie i picie
Sklepy i usługi
Nauka i religia
Żolipedia
Ogłoszenia
O dzielnicy
Przyszłość
Teraźniejszość
Przeszłość
Lokalizacja
Przewodnik
Komunikacja
Pomniki
Strefa młodych
Ważne adresy i telefony
Telefony alarmowe
Urzędy, służba zdrowia
Ujęcia wody
żoliborz.net
O Nas
Kontakt
Regulamin
Reklama
Nasza dzielnica> O dzielnicy: Przeszłość
Pierwsze wzmianki historyczne (XIV – XVIII wiek)
Z 2. połowy XIV w. (1367 i 1368r.) pochodzą pierwsze wzmianki o będącej własnością książąt mazowieckich wsi Polikowo, której zwarta zabudowa obejmowała obszar pomiędzy obecnymi ulicami Mickiewicza, Małogoską, Promyka i Krasińskiego. ...
>>>
Marymont a Jan III Sobieski
Polków pozostawał własnością książęcą do czasów króla Władysława IV. W 1639 r. Władysław IV darował bowiem kamedułom z podkrakowskich Bielan część lasu polkowskiego. ...
>>>
Rzeki Żoliborza (średniowiecze)
Teren Polikowa przecinały trzy rzeki mające ogromne znaczenie dla rozwoju tutejszego osadnictwa - Bełcząca, Drna i Rudawa. Bełcząca, zwana w środkowym biegu Naliwką, płynęła od źródeł w okolicach dzisiejszej ul. Bagno, zachodnim skrajem ogrodu Saskiego, ulicą Nalewki i wpadała do Wisły w okolicach mostu Gdańskiego. ...
>>>
Wieś Polikowo
Wieś Polikowo pełniła wobec miasta funkcje usługowe, przede wszystkim rolnicze (ziemie określono w XVI w. jako grunty średniej jakości), ale także przemysłowe ze względu na licznie wznoszone, zwłaszcza nad Drną młyny, tartaki, folusze, browary i cegielnie. ...
>>>
Szpital św.Ducha i Fawory
Podstawą rozkwitu północnej dzielnicy miasta stały się tereny należące do szpitala św. Ducha. Ta najstarsza w Warszawie instytucja dobroczynna powstała w 2. poł. XIV w. dzięki hojności książąt mazowieckich. ...
>>>
Czas dżumy
W 1624 r. Warszawę nawiedziła epidemia dżumy. ...
>>>
Rozkwit i pierwsze koszary
W czasach saskich Warszawa przeżywała okres rozkwitu. ...
>>>
Fawory – dzielnica zamożnych
Fawory stawały się zamożnym, tonącym w zieleni ogrodów przedmieściem Warszawy. Zgodnie z ówczesną modą w ogrodach otaczających dworki i pałacyki wznoszono sztuczne sadzawki, groty, ruiny i altanki. ...
>>>
Joli Bord czyli piękny brzeg
W XVIII w. pojawiła się nazwa Żoliborz ...
>>>
Podział administracyjny
W 1791 r. uchwałą Sejmu Czteroletniego Fawory, liczące zbyt mało mieszkańców by mogły zostać odrębną dzielnicą, przestały być przedmieściem Warszawy, połączone zostały wraz z Nowym Miastem w jednostkę administracyjną - II cyrkuł nowomiejski. ...
>>>
Przełom XVIII i XIX wieku - rozbiory
Największą bitwę na Żoliborzu stoczyli powstańcy z 4. batalionem grenadierów kijowskich pod dowództwem mjr. Wasyla Titowa w rejonie ulic Bonifraterskiej i Kłopot. ...
>>>
Pierwsza wyższa szkoła rolnicza
W 1820 r. na Marymoncie w dawnym, przebudowanym pałacyku królowej Marysieńki Sobieskiej powstała pierwsza w Królestwie Polskim wyższa uczelnia rolnicza - Szkoła Agronomiczna. ...
>>>
Rozwój dzielnicy w XIX wieku
W czasach Królestwa Kongresowego Żoliborz rozbudowuje się głównie w kierunku Marymontu. Na ulicach położonych bliżej miasta osiedlali się rzemieślnicy i kupcy pracujący na potrzeby wojska. Ulice dalej położone (Fawory, Żyzna, Czujna, Pólkowska) zabudowywano pałacykami i dworkami w ogrodach. ...
>>>
Powstanie listopadowe
Podczas powstania listopadowego nie rozegrały się na Żoliborzu żadne ważniejsze wydarzenia. Kilka kompanii piechoty z Koszar Gwardii pod dowództwem mjra Kiekiernickiego zabezpieczyło mosty na Wiśle, magazyn prochowy na Pradze i uniemożliwiło odwrót wojsk ks. Konstantego na Modlin, co znacznie zwiększyło szanse powstania. ...
>>>
Cytadela
Na początku 1834 r. budowa cytadeli została zakończona. ...
>>>
Żoliborz oficerski, urzędniczy, dziennikarski
Po odzyskaniu niepodległości, w dwudziestoleciu międzywojennym Żoliborz stał się terenem bardzo intensywnej rozbudowy ...
>>>
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
W 1921 r. powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jej założycielami byli m.in.: komuniści Jan Hempel, Bolesław Bierut, Stanisław Szwalbe. ...
>>>
Klimat lat międzywojennych
Charakterystyczny dla tutejszego życia był niepowtarzalny społeczny klimat ...
>>>
Spółdzielnie żoliborskie
Na Żoliborzu powstawały też osiedla czy nawet pojedyncze budynki małych spółdzielni środowiskowych. ...
>>>
Inny Żoliborz
Istniał też inny Żoliborz - w 1922 r. powstało w okolicy Dworca Gdańskiego miasteczko baraków. Początkowo przeznaczono je dla reemigrantów i repatriantów, z czasem stało się osiedlem bezdomnych i bezrobotnych. Pozostawało pod opieką PCK. W 1925 r. było tu 31 drewnianych baraków, w których zamieszkiwało 931 osób, w 1928 r. - 67 baraków z 4024 mieszkańcami. Mieszkańcy baraków otrzymywali pomoc z różnych źródeł, m.in. od sióstr zmartwychstanek.
>>>
Plac Wilsona i plac Inwalidów
Centralny plac Żoliborza - plac Wilsona - wytyczony został na osi ul. Mickiewicza ok. 1923 r. jako plac im. S. Żeromskiego.
>>>
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki
Budowa żoliborskiego kościoła p.w. św. Stanisława Kostki wg. projektu Łukasza Wolskiego rozpoczęła się w 1930 r. Parafia pod tym wezwaniem istniała przy drewnianej kaplicy od 1927 r. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła położył kardynał Aleksander Kakowski, w uroczystości tej wziął także udział prezydent Ignacy Mościcki. Teren przeznaczony pod budowę wymagał zniwelowania i osuszenia, na miejscu dzisiejszej ul. Hozjusza znajdowało się bowiem rozlewisko Polkówki. Ponadto natrafiono tu na podziemną rzekę, która uniemożliwiła postawienie normalnych fundamentów, wbito więc w ziemię ok. 300 ukośnych, żelbetowych pali. Prace przy fundamentach trwały prawie pół roku. Budowę ukończono przed samą wojną. Pierwszym proboszczem został ks.Klemens Cyruliński. Po stosunkowo niewielkich zniszczeniach kościół został odbudowany, oryginalna fasadę i ażurowe wieże zaprojektował wówczas Edgar Norwerth.
>>>
Autorzy i bibliografia
Autorami tekstów historycznych są Katarzyna i Maciej Widawscy...
>>>
* O Nas * Kontakt * Regulamin * Reklama *
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela Serwisu